Έλεγχος εγγράφων (Ταυτότητα / Διαβατήριο) (ID/Document Verification)

Διαδικασία ελέγχου των διαβατηρίων και εθνικών ταυτοτήτων μέσω ενός από τα πιο αποτελεσματικά συστήματα ελέγχου εγγραφών παγκοσμίως

 • Αυτοματοποίηση διαδικασιών on-boarding
 • Ανίχνευση Απάτης
 • Επαλήθευση Ηλικίας
 • Συμμόρφωση με τους Κανονισμούς
 • Βέλτιστη ποιότητα των δεδομένων

Επικύρωση στοιχείων Ταυτότητας/Διαβατηρίου

Αυτοματοποιημένο σύστημα ελέγχου εγγράφων/ταυτοτήτων

Η υπηρεσία επικύρωσης στοιχείων της ταυτότητας ή του διαβατηρίου σας δίνει τη δυνατότητα να επαληθεύσετε εάν είναι παραχαραγμένο ή τροποποιημένο οποιοδήποτε εθνικό ή διεθνές ταξιδιωτικό έγγραφο ή έγγραφο ταυτότητας που παρέχεται από τους πελάτες σας.

 

Μέσω της αυτοματοποιημένης αυτής λύσης ελέγχου των εγγραφών σας δίνεται η δυνατότητα να βελτιώσετε τις διαδικασίες καταπολέμησης της απάτης και ελέγχου, καθώς και τις στρατηγικές πρόληψης της απάτης, μέσω της σύλληψης, ταξινόμησης, πιστοποίησης και μετατροπής των διαβατηρίων και άλλων ταξιδιωτικών εγγράφων σε λειτουργικά ψηφιακά αρχεία.


Επικύρωση στοιχείων τοσο εύκολα όσο 3 απλά βήματα:

 • Φωτογραφήστε το έγγραφο
 • Βγάλτε μια selfie
 • Λήψη έγκρισης

Εύκολη Αυτοματοποίηση της Διαδικασίας μέσω ΑΡΙ

Οι Ενότητες Επαλήθευσης περιλαμβάνουν:

 • Active liveness
 • Video Verification
 • Selfie Match
 • Έλεγχος Εγκυρότητας Εγγράφων
 • Οπτική Αναγνώριση Χαρακτήρων των Εγγράφων (Document OCR)